BC Intelligence

Tabel Business Intelligence

Hoewel het onderscheid arbitrair is en de term BI net zo goed voor het totale kwadrant gereserveerd zou kunnen worden (met CI als deelverzameling) hebben veel BI projecten betrekking op de cellen A en C.

BI gaat dus vaak op het optimaliseren van bedrijfsprocessen waarbij het accent ligt op het verwerven van bedrijfsinzicht uit data over de onderneming zelf. Deze data genereren doorgaans kennis over de huidige positie (current position) van de onderneming. Kennis die voor strategievorming en optimalisatie van bedrijfsresultaten (denk aan Performance Management) onontbeerlijk is.

De technologische component van BI wordt door cel C gerepresenteerd. Helaas zien veel dienstverleners dit als de enige invalshoek om bedrijf- en informatieprocessen te verbeteren. Het accent ligt daarbij op de inrichting van een technologische infrastructuur die adequate kennis over de onderneming en haar prestaties mogelijk moet maken. In cel C kunnen daarom zowel ETL-tools, datawarehouses als ook analytische applicaties worden gepositioneerd.