BC Intelligence

Tabel Competitive Intelligence

CI is het informatieproces waarin data over de omgeving van de onderneming getransformeerd in ´strategisch bedrijfsinzicht´. Hoewel de term Competitor en Competitive Intelligence pas vanaf de tachtiger jaren in de vorige eeuw wordt gebruikt heeft CI in de jaren zeventig al aandacht gehad onder de noemer 'environmental scanning'.

CI speelt een belangrijke rol in strategische maar ook andere bedrijfskundige processen. Prestaties van de onderneming, concurrentiepositie, mogelijke toekomstige posities als ook innovatievermogen kunnen slechts worden bepaald met behulp van kennis over de bedrijfsomgeving. CI speelt ook een bepalende rol bij het vaststellen van de toekomstige positie (future position) die de onderneming wil innemen.

Het organiseren van CI is in organisaties nog steeds onderbelicht. Het uitvoeren en structureren van de daarvoor benodigde processen blijkt niet probleemloos. De inrichting van een ´systeem´ dat dieze proces zou moeten realiseren staat weliswaar in het middelpunt van de aandacht maar is voor veel organisaties ook nog een brug te ver. Een verantwoorde en gefaseerde ontwikkelbenadering vergroot de succeskansen aanzienlijk.

Data over de bedrijfsomgeving zijn vaak ongestructureerd van aard en in de organisatie voorhanden. De kunst is deze data beschikbaar te maken voor de besluitvorming. Wanneer de data niet in de onderneming beschikbaar zijn de benodigde technieken en instrumenten om deze data te ontsluiten vaak anders dan de bij BI gebruikte technieken. In het geval van CI kunnen we dan denken van documentmanagementsystemen en shareware tot text-mining en information agents die zelfstandig het internet afzoeken naar relevante data.