BC Intelligence

Business Intelligence is zo´n begrip dat zich nauwelijks letterlijk laat vertalen. Bedrijfsintelligentie zou in de buurt kunnen komen, maar valt net als andere vormen van intelligentie moeilijk precies te duiden. Bedrijfsinzicht of -begrip komen wellicht nader in de buurt. Andere benaderingen (van andere auteurs) voegen daar bedrijfs- of omgevingsverkenningen als alternatieve vertaling aan toe.

Om Business en Competitive Intelligence te begrijpen maken we hier gebruik van een analytisch schema (zie tabel 1.1). Daarmee kunnen we de verschillende verschijningsvormen van BI onderscheiden. Dat is een voorwaarde om de juiste variant als juiste oplossing voor het  juiste probleem toe te passen. Belangrijk is dat het hierbij gaat om stereotypen! In de praktijk komen (zoals zo vaak) mengvormen voor.

 

Als basis voor dit schema geldt dat BI een informatieproces is waarbij met behulp van data, kennis of inzicht wordt geproduceerd.

 

tabel 1.1. Business & Competitive Intelligence

Tabel 1.1

 

In de tabel zien we een bedrijfskundige benadering die van een technologische benadering is te onderscheiden. BC Intelligence behandelt BI vanuit de bedrijfskundige processen die dienen te worden ondersteund. Er bestaat ook een technologisch perspectief op BI. Deze benadering richt zich op het optimale gebruik van informatietechnologie om bedrijfsinzicht te verkrijgen.

In het schema worden verder data over de interne bedrijfsvoering (interne data) van data over de bedrijfsomgeving (externe data) onderscheiden. Voor veel informatieproblemen zijn beide categorieën relevant. De identificatie, verzameling en analyse van deze verschillende soorten data stelt unieke eisen aan informatieprocessen. Bovendien moet het onderscheid niet worden verward met de herkomst van de data. Veel data over de bedrijfsomgeving is reeds binnen de organisatie aanwezig.