BC Intelligence

Een effectieve strategie realiseerst twee doelen voor een onderneming. In de eerste plaats zorgt de strategie voor een juiste aanpassing aan de bedrijfsomgeving (klanten, markten, ontwikkelingen). In de tweede plaats moet een strategie sturing kunnen geven aan georganiseerde acties.

Van een juiste aanpassing aan de bedrijfsomgeving is sprake wanneer een onderneming duurzaam die producten en diensten aanbiedt die door de omgeving worden gewaardeerd. Dat is een voorwaarde voor rentabiliteit

Maar de omgeving verandert continu. Dat wil zeggen dat de onderneming haar positie in de omgeving moet heroverwegen. Strategie betekent dat een onderneming die toekomstige posities kiest die rendabel zijn omdat ze inspelen op marktwensen en aansluiten bij de competenties en kwaliteiten van de organisatie.