BC Intelligence

Egbert Philips is een ervaren expert in Competitive en Business Intelligence. Als projectleider en coach was hij gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor tal van strategie-trajecten en informatie-projecten.

Egberts stapsgewijze methode om een CI of BI organisatie in te richten is door toepassing beproefd. De strategie projecten van BC Intelligence zijn pragmatisch en worden ondersteund met actiegerichte concurrentie- en omgevingsanalyses.