BC Intelligence

Bedrijfsinformatie

In 2009 startte Egbert Philips BC Intelligence. Een ondernemend kantoor dat strategie en informatievoorziening structureel met elkaar verbindt. De doelstelling is bij te dragen aan succesvolle ondernemingsstrategieen. Dit zijn strategieen die zowel (lange termijn) economische als maatschappelijke doelstellingen realiseren.

Egbert heeft 20 jaar ervaring in Strategie, Business en Competitive Intelligence. Hij werkte in het onderwijs, in een academische onderzoeksomgeving, in de consultancy praktijk en voor multinationale ondernemingen. Als ondernemer gelooft hij dat verbinding van deze werelden toegevoegde waarde blijft realiseren

Een effectieve strategie realiseerst twee doelen voor een onderneming. In de eerste plaats zorgt de strategie voor een juiste aanpassing aan de bedrijfsomgeving (klanten, markten, ontwikkelingen). In de tweede plaats moet een strategie sturing kunnen geven aan georganiseerde acties.

Van een juiste aanpassing aan de bedrijfsomgeving is sprake wanneer een onderneming duurzaam die producten en diensten aanbiedt die door de omgeving worden gewaardeerd. Dat is een voorwaarde voor rentabiliteit

Maar de omgeving verandert continu. Dat wil zeggen dat de onderneming haar positie in de omgeving moet heroverwegen. Strategie betekent dat een onderneming die toekomstige posities kiest die rendabel zijn omdat ze inspelen op marktwensen en aansluiten bij de competenties en kwaliteiten van de organisatie.

Mensen raken meer en meer bewust van de uitdagingen waarvoor onze planeet wordt gesteld. Daardoor wordt de tijd in toenemende mate rijp om slimme business proposities te ontwikkelen die zowel bijdragen aan ondernemingsdoelstellingen als aan een meer duurzame samenleving. Qanbridge wil een duurzame wereld realiseren door te werken aan strategieen en proposities die economische en maatschappelijke doelstellingen met elkaar verbinden.  Daarbij maakt Qanbridge gebruik van state of the art strategische, technologische en maatschappelijke kennis.

 

BC Intelligence maakt gebruik van een eigen methodiek om strategie- en informatieprocessen te ondersteunen. De Business Construction Profiler is een op constructivistische leest gestoelde methode om (strategische) informatiebehoeften gericht te identificeren.

 

 

 
 

 

(klik op de afbeelding om te vergroten)

Onze aanpak kenmerkt zich door slimme informatiemethoden en technieken. Als op een andere manier naar de eigen onderneming of haar markt en bedrijfsomgeving wordt gekeken, doen zich onvermoede mogelijkheden voor. Het is als met het logo van BC Intelligence. Het gekozen perspectief bepaalt wat je kunt zien.