BC Intelligence

Er verschenen verschillende publicaties van Egbert's hand waaronder Business Intelligence uit de serie Marketingwijzer van Kluwer. Als initiatiefnemer van de werkgroep BI van de Vereniging voor Strategische Besluitvorming leverde hij een belangrijke bijdrage aan het boek ‘Strategische beleidsinformatie’.